Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

košík: E-shop: 0 ks / 0 Kč půjčovna: 0 ks / 0 Kč

měna: EUR

Lepidlo ve spreji - Scotch 77

Lepidlo ve spreji - Scotch 77

Skladem: 0 ks

POPTAT můžete několik různých produktů najednou. Vložíte je do košíku.

POPTAT PŘÍMO se zeptáte pouze na tento jediný produkt.

Technické parametry

Lepidlo ve spreji je dobrým pomocníkem při spojování materiálů a nanášení dekoračních prvků na plochy.

Výstražné symboly nebezpečnosti:

H-věty a P-věty:
H222 - Extrémně hořlavý aerosol
H280 - Obsahuje plyn pod tlakem; při zahřívání může vybuchnout.
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě.
H361 - Podezření na poškození reprodukční schopnosti nebo plodu v těle matky.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.

Ke stažení: Bezpečnostní list

Osobně spolu vyřešíme jakékoli zadání

Jsme vám k dispozici v pracovní dny od 8:00 do 16:30.

Top produkty

Tyto produkty vám můžeme půjčit