Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

košík: E-shop: 0 ks / 0 Kč půjčovna: 0 ks / 0 Kč

měna: EUR

Eco Antispot

Eco Antispot

Cena za 1 ks balení

400 Kč
484 Kč s DPH

Skladem: 38 ks

Technické parametry

ECO ANTI SPOT je ideální pomocník při fotografování lesklých předmětů (sklo, kovové a chromové prvky, plasty atd.) Před použitím důkladně protřeste! Ze vzdálenosti cca 20 cm a pod úhlem cca 45° nastříkejte jemnou matnou vrstvu, která rozptýlí a zakryje nežádoucí prudké a ostré odlesky. ECO ANTI SPOT můžeme použít jako podkladovou vrstvu pro snadnější odstranění efektů pavučiny a námrazy. Není vhodné nanášet na porézní předměty. Upozornění: V některých případech ECO ANTI SPOT může poškodit plastové či lakované předměty.

Výstražné symboly nebezpečnosti:

H-věty a P-věty:
H222 - Extrémně hořlavý aerosol
H229 - Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P211 - Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 - Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P410+412 - Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.

Ke stažení: Bezpečnostní list

  • Objem
    [ ml ]

    400

Osobně spolu vyřešíme jakékoli zadání

Jsme vám k dispozici v pracovní dny od 8:00 do 16:30.

Top produkty

Tyto produkty vám můžeme půjčit