Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

košík: E-shop: 0 ks / 0 Kč půjčovna: 0 ks / 0 Kč

měna: EUR

Kouř ve spreji Smoky

Kouř ve spreji Smoky

Cena za 1 ks balení

420 Kč
508 Kč s DPH

Skladem: 25 ks

Technické parametry

Smoky effect. Po nastříkání do vzduchu produkt Smoky vytváří efekt mlhy či kouře kolem zdrojů světla.

Výstražné symboly nebezpečnosti:

H-věty a P-věty:
H222 - Extrémně hořlavý aerosol.
H229 - Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P211 - Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P410+412 - Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.

Ke stažení: Bezpečnostní list

  • Objem
    [ ml ]

    400

Osobně spolu vyřešíme jakékoli zadání

Jsme vám k dispozici v pracovní dny od 8:00 do 16:30.

Top produkty

Tyto produkty vám můžeme půjčit