Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

košík: E-shop: 0 ks / 0 Kč půjčovna: 0 ks / 0 Kč

měna: EUR

Kouřová bombička 500 ml

Kouřová bombička 500 ml

Cena za 1 ks balení

600 Kč
726 Kč s DPH

Skladem: 20 ks

Technické parametry

Pro použití do ručních kouřostrojů Artem. Vkládejte do přístroje opatrně, nepoužívejte násilí. Nevystavujte teplotám nad 50 °C. Nepropichujte nebo nespalujte i když jsou lahve prázdné. Nestříkat do otevřeného ohně nebo na žhavé předměty.

Výstražné symboly nebezpečnosti:

H-věty a P-věty:
H304 - Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt
P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P501 - Odstraňte obsah/obal ve sběrně nebezpečného odpadu!
P301+P310 - PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře
P331 - NEVYVOLÁVEJTE zvracení

Ke stažení: Bezpečnostní list

  • Objem
    [ ml ]

    500

Související produkty

Osobně spolu vyřešíme jakékoli zadání

Jsme vám k dispozici v pracovní dny od 8:00 do 16:30.

Top produkty

Tyto produkty vám můžeme půjčit