Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

košík: E-shop: 0 ks / 0 Kč půjčovna: 0 ks / 0 Kč

měna: EUR

Le Maitre Fluid C-Beam Regular Haze

Le Maitre Fluid C-Beam Regular Haze

Cena za 1 ks balení

350 Kč
424 Kč s DPH

Skladem: 20 ks

Technické parametry

Výstražné symboly nebezpečnosti:

H-věty a P-věty:
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
P305+ P351+ P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Ke stažení: Bezpečnostní list

  • Objem
    [ ltr ]

    1

Související produkty

Osobně spolu vyřešíme jakékoli zadání

Jsme vám k dispozici v pracovní dny od 8:00 do 16:30.

Top produkty

Tyto produkty vám můžeme půjčit