Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

košík: E-shop: 0 ks / 0 Kč půjčovna: 0 ks / 0 Kč

měna: EUR

Texaco - minerální olej

Texaco - minerální olej

Cena za 1 ks balení

1500 Kč
1815 Kč s DPH

Skladem: 2 ks

Technické parametry

Bílý farmaceutický olej. Bezbarvá, čirá a nefluoreskující tekutina bez zápachu. Náplň do exteriérového mlhostroje (např. Burgess, Igeba, Medium). Při správném používání a při dodržení dostetečné průmyslové a osobní hygieny by nemělo dojít k ohrožení zdraví nebo k jinému nebezpečí. Manipulaci provádí poučená osoba. Skladujte na suchém, chladném, dobře větraném místě. Aerosol a výpary mohou způsobit obtíže alergikům a astmatikům. Jestliže dojde ke kontaktu s okem, je nutné oko vymývat nejméně 15 min. pod tekoucí vodou.

Výstražné symboly nebezpečnosti:

H-věty a P-věty:
H304 - Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt
P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P501 - Odstraňte obsah/obal ve sběrně nebezpečného odpadu!
P301+P310 - PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře
P331 - NEVYVOLÁVEJTE zvracení

Ke stažení: Bezpečnostní list

  • Objem
    [ ltr ]

    5

Související produkty

Osobně spolu vyřešíme jakékoli zadání

Jsme vám k dispozici v pracovní dny od 8:00 do 16:30.

Top produkty

Tyto produkty vám můžeme půjčit